Polnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
conto corrente
rachunek bieżący
Kontotyp
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
conto personale
rachunek osobisty
Kontotyp
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
conto per bambini
konto dla dziecka
Kontotyp
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen