Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Vorrei aprire un conto corrente.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Posso aprire un conto corrente online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
conto corrente
kuranta konto
Kontotyp
conto di risparmio
ŝparadoj konto
Kontotyp
conto personale
persona konto
Kontotyp
conto cointestato
kuna konto
Kontotyp
conto per bambini
infana konto
Kontotyp
conto in valuta estera
fremda valuto konto
Kontotyp
conto aziendale
afera konto
Kontotyp
conto per studenti
studenta konto
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Riceverò un libretto degli assegni?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ho smarrito la mia carta di credito
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
La mia carta di credito è stata rubata
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
Qual è il tasso d'interesse?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Sto comprando la mia prima casa.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Sto comprando una seconda proprietà.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
assicurazione sulla casa
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
assicurazione viaggi
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
assicurazione sulla vita
viva asekuro
Versicherungstyp
assicurazione sanitaria
sana asekuro
Versicherungstyp
assicurazione auto
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
assicurazione per gli animali domestici
dombestoasekuro
Versicherungstyp
assicurazione contro il furto
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
protezione mutuo
hipoteka protekto
Versicherungstyp
assicurazione sui beni degli studenti
studentoposedoj
Versicherungstyp
polizza collettiva
grupoasekuro
Versicherungstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
proprietoasekuro
Versicherungstyp
assicurazione contro le inondazioni
inundoasekuro
Versicherungstyp
assicurazione contro gli incendi
fajroasekuro
Versicherungstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen