Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
compte courant
běžný účet
Kontotyp
compte d'épargne
spořící účet
Kontotyp
compte personnel
osobní účet
Kontotyp
compte commun
společný účet
Kontotyp
livret jeune
dětský účet
Kontotyp
compte en devise étrangère
cizoměnový účet
Kontotyp
compte professionnel
obchodní účet
Kontotyp
compte pour les étudiants
studentský účet
Kontotyp
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dostanu šekovou knížku?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Quel est le taux d'intérêt ?
Jaká je spořící úroková sazba?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Ma carte bancaire a été volée.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Můžete zablokovat můj účet?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Potřebuji náhradní kartu.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Nach Informationen über Kredite fragen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
J'achète ma première propriété.
Kupuji můj první dům.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
J’achète une seconde propriété.
Kupuji druhou nemovitost.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Je voudrais souscrire à une assurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Interesse an einer Versicherung äußern
assurance habitation
pojištění domu/domácnosti
Versicherungstyp
assurance voyage
cestovní pojištění
Versicherungstyp
assurance vie
životní pojištění
Versicherungstyp
assurance maladie
zdravotní pojištění
Versicherungstyp
assurance auto
povinné ručení
Versicherungstyp
assurance vétérinaire
pojištění mazlíčků
Versicherungstyp
assurance vol
pojištění proti krádeži
Versicherungstyp
protection hypothécaire
pojištění hypotéky
Versicherungstyp
assurance étudiant
pojištění majetku studenta
Versicherungstyp
assurance collective
skupinové pojištění osob
Versicherungstyp
assurance de biens
pojištění majetku
Versicherungstyp
assurance inondation
pojištění proti povodním
Versicherungstyp
assurance incendie
pojištění proti požáru
Versicherungstyp
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Quel est le coût de l'assurance ?
Kolik stojí to pojištění?
Nach dem Preis der Versicherung fragen