Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Haluaisin avata pankkitilin.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Haluaisin sulkea pankkitilini
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
käyttötili
kuranta konto
Kontotyp
säästötili
ŝparadoj konto
Kontotyp
henkilökohtainen tili
persona konto
Kontotyp
yhteistili
kuna konto
Kontotyp
lasten tili
infana konto
Kontotyp
tili ulkomaista valuuttaa varten
fremda valuto konto
Kontotyp
liiketili
afera konto
Kontotyp
tili opiskelijoille
studenta konto
Kontotyp
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Saanko sekkivihkon?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Mikä on talletuskorko?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Hukkasin luottokorttini.
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Minun luottokorttini varastettiin.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Voitteko sulkea pankkitilini?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
kotivakuutus
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
matkavakuutus
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
henkivakuutus
viva asekuro
Versicherungstyp
sairausvakuutus
sana asekuro
Versicherungstyp
autovakuutus
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
lemmikkivakuutus
dombestoasekuro
Versicherungstyp
murtovakuutus
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
asuntolainan korkosuoja
hipoteka protekto
Versicherungstyp
opiskelijan vakuutus
studentoposedoj
Versicherungstyp
ryhmävakuutus
grupoasekuro
Versicherungstyp
varallisuusvakuutus
proprietoasekuro
Versicherungstyp
tulvavakuutus
inundoasekuro
Versicherungstyp
palovakuutus
fajroasekuro
Versicherungstyp
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen