Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
folyószámla
Kontotyp
ŝparadoj konto
takarékszámla
Kontotyp
persona konto
személyi számla
Kontotyp
kuna konto
közös számla
Kontotyp
infana konto
gyerekszámla
Kontotyp
fremda valuto konto
devizaszámla
Kontotyp
afera konto
üzleti számla
Kontotyp
studenta konto
diákszámla
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vannak havi költségek?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Kapok csekkfüzetet is?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Elvesztettem a kártyám.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ellopták a kártyám.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Le tudják tiltani a számlám?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Szükségem van egy új kártyára.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Szeretnék új jelzálogot.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Szeretnék biztosítást kötni.
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
lakásbiztosítás
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
utazásbiztosítás
Versicherungstyp
viva asekuro
életbiztosítás
Versicherungstyp
sana asekuro
egészségbiztosítás
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
gépjármű-biztosítás
Versicherungstyp
dombestoasekuro
kisállatbiztosítás
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
lopásbiztosítás
Versicherungstyp
hipoteka protekto
jelzálogvédelem
Versicherungstyp
studentoposedoj
tanulói vagyon
Versicherungstyp
grupoasekuro
csoportbiztosítás
Versicherungstyp
proprietoasekuro
vagyonbiztosítás
Versicherungstyp
inundoasekuro
árvízi biztosítás
Versicherungstyp
fajroasekuro
tűzbiztosítás
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Nach dem Preis der Versicherung fragen