Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vilken typ av bankkort får jag?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
bankkonto
Kontotyp
ŝparadoj konto
sparkonto
Kontotyp
persona konto
personligt konto
Kontotyp
kuna konto
delat konto
Kontotyp
infana konto
konto för barn
Kontotyp
fremda valuto konto
konto för utländsk valuta
Kontotyp
afera konto
affärskonto
Kontotyp
studenta konto
konto för studerande
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Är det några månadsavgifter?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Får jag ett checkhäfte?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vad är sparräntan?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mitt kreditkort är stulet.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ni spärra mitt konto?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Jag behöver ett ersättningskort.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Skulle jag kunna få information om lån?
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vad kan du berätta om räntan?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Jag köper mitt första hem.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Jag köper min andra bostad.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Min årslön är _____.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Jag vill köpa till försäkring.
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
hemförsäkring
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
reseförsäkring
Versicherungstyp
viva asekuro
livsförsäkring
Versicherungstyp
sana asekuro
sjukförsäkring
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
bilförsäkring
Versicherungstyp
dombestoasekuro
djurförsäkring
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
inbrottsförsäkring
Versicherungstyp
hipoteka protekto
återbetalningsskydd
Versicherungstyp
studentoposedoj
studentförsäkring
Versicherungstyp
grupoasekuro
gruppförsäkring
Versicherungstyp
proprietoasekuro
egendomsförsäkring
Versicherungstyp
inundoasekuro
översvämning försäkring
Versicherungstyp
fajroasekuro
försäkring för brand
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hur många månader täcker försäkringen?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hur mycket kostar försäkringen?
Nach dem Preis der Versicherung fragen