Finnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
käyttötili
Kontotyp
ŝparadoj konto
säästötili
Kontotyp
persona konto
henkilökohtainen tili
Kontotyp
kuna konto
yhteistili
Kontotyp
infana konto
lasten tili
Kontotyp
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Kontotyp
afera konto
liiketili
Kontotyp
studenta konto
tili opiskelijoille
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Versicherungstyp
viva asekuro
henkivakuutus
Versicherungstyp
sana asekuro
sairausvakuutus
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
autovakuutus
Versicherungstyp
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Versicherungstyp
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Versicherungstyp
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Versicherungstyp
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Versicherungstyp
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Versicherungstyp
inundoasekuro
tulvavakuutus
Versicherungstyp
fajroasekuro
palovakuutus
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Nach dem Preis der Versicherung fragen