Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
What are the fees if I use external ATMs?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

I would like to open a bank account.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
I would like to close my bank account.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Can I open a bank account online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Will I get a debit card or a credit card?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Can I use banking on my cell?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
What types of bank accounts do you have?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
current account
běžný účet
Kontotyp
savings account
spořící účet
Kontotyp
personal account
osobní účet
Kontotyp
joint account
společný účet
Kontotyp
children's account
dětský účet
Kontotyp
foreign currency account
cizoměnový účet
Kontotyp
business account
obchodní účet
Kontotyp
student account
studentský účet
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
What are the commissions for international transfers?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Do I get a checkbook?
Dostanu šekovou knížku?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
What is the savings interest rate?
Jaká je spořící úroková sazba?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In what ways can you protect me from frauds?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
I lost my credit card.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
My credit card was stolen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Can you block my account?
Můžete zablokovat můj účet?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
I need a replacement card.
Potřebuji náhradní kartu.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

I would like to have some information about loans.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Nach Informationen über Kredite fragen
What can you tell me about the interest rate?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
I would like to have some information about mortgages.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
I am buying my first home.
Kupuji můj první dům.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
I am buying a second property.
Kupuji druhou nemovitost.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
I would like to remortgage.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
I would like to review my existing mortgage.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
I am buying a property to let.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
My gross annual income is ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

I would like to purchase insurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Interesse an einer Versicherung äußern
home/household insurance
pojištění domu/domácnosti
Versicherungstyp
travel insurance
cestovní pojištění
Versicherungstyp
life insurance
životní pojištění
Versicherungstyp
health insurance
zdravotní pojištění
Versicherungstyp
car insurance
povinné ručení
Versicherungstyp
pet insurance
pojištění mazlíčků
Versicherungstyp
theft insurance
pojištění proti krádeži
Versicherungstyp
mortgage protection
pojištění hypotéky
Versicherungstyp
student possessions
pojištění majetku studenta
Versicherungstyp
group insurance
skupinové pojištění osob
Versicherungstyp
property insurance
pojištění majetku
Versicherungstyp
flood insurance
pojištění proti povodním
Versicherungstyp
fire insurance
pojištění proti požáru
Versicherungstyp
For how many months will I be covered?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
What is the price for the insurance?
Kolik stojí to pojištění?
Nach dem Preis der Versicherung fragen