Polnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
What are the fees if I use external ATMs?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

I would like to open a bank account.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
I would like to close my bank account.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Can I open a bank account online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Will I get a debit card or a credit card?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Can I use banking on my cell?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
What types of bank accounts do you have?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
current account
rachunek bieżący
Kontotyp
savings account
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
personal account
rachunek osobisty
Kontotyp
joint account
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
children's account
konto dla dziecka
Kontotyp
foreign currency account
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
business account
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
student account
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
What are the commissions for international transfers?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Do I get a checkbook?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
What is the savings interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In what ways can you protect me from frauds?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
I lost my credit card.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
My credit card was stolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Can you block my account?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
I need a replacement card.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

I would like to have some information about loans.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
What can you tell me about the interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
I would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
I am buying my first home.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
I am buying a second property.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
I would like to remortgage.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
I would like to review my existing mortgage.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
I am buying a property to let.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
My gross annual income is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

I would like to purchase insurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
home/household insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
travel insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
life insurance
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
car insurance
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
pet insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
theft insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
mortgage protection
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
student possessions
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
group insurance
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
flood insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
fire insurance
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
For how many months will I be covered?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
What is the price for the insurance?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen