Polnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Was für Kontotypen gibt es?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
Girokonto
rachunek bieżący
Kontotyp
Sparkonto
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
Privatkonto
rachunek osobisty
Kontotyp
Gemeinschaftskonto
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
Kinderkonto
konto dla dziecka
Kontotyp
Konto für fremde Währungen
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
Businesskonto
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
Studentenkonto
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
Fallen monatlich Gebühren an?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Wie ist der Zinssatz?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Können Sie mein Konto sperren?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
Hausratsversicherung
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
Reiseversicherung
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
Lebensversicherung
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
Krankenversicherug
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
KFZ-Versicherung
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
Versicherung für Haustiere
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
Diebstahlversicherung
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
Hypothekenversicherung
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
Studentenversicherung
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
Gruppenversicherung
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
Sachversicherung
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
Flutschutzversicherung
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
Brandschutzversicherung
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Was kostet die Versicherung?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen