Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

我想要开一个银行账户。
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
我想要注销我的银行账户。
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
请问我能在网上开户吗?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
请问我能在手机上管理账户么?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
请问你们有哪些种类的银行账户?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
活期账户
běžný účet
Kontotyp
储蓄账户
spořící účet
Kontotyp
个人账户
osobní účet
Kontotyp
联名账户
společný účet
Kontotyp
儿童账户
dětský účet
Kontotyp
外国货币账户
cizoměnový účet
Kontotyp
商务账户
obchodní účet
Kontotyp
学生账户
studentský účet
Kontotyp
请问有月费吗?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
请问国际转账的手续费是多少?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
请问我会有支票簿吗?
Dostanu šekovou knížku?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
储蓄利率是多少?
Jaká je spořící úroková sazba?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
您能如何防止我被诈骗?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
我丢失了我的信用卡。
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
我的信用卡被偷了。
Moje kreditní karta byla ukradena.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
您能冻结我的账户吗?
Můžete zablokovat můj účet?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
我需要补办一张卡。
Potřebuji náhradní kartu.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

我想要了解贷款信息。
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Nach Informationen über Kredite fragen
您能给我说说利率信息吗?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
我正在考虑买第一套房子。
Kupuji můj první dům.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
这是我在购买的第二套房子。
Kupuji druhou nemovitost.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
我想要再抵押。
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
我想要评估我的抵押贷款。
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
我想要买一处房产出租。
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
我的年收入大概______。
Můj hrubý roční příjem je ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

我想要买一份保险。
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Interesse an einer Versicherung äußern
家庭保险
pojištění domu/domácnosti
Versicherungstyp
旅游保险
cestovní pojištění
Versicherungstyp
人身保险
životní pojištění
Versicherungstyp
健康保险
zdravotní pojištění
Versicherungstyp
汽车保险
povinné ručení
Versicherungstyp
宠物保险
pojištění mazlíčků
Versicherungstyp
失窃保险
pojištění proti krádeži
Versicherungstyp
抵押贷款保险
pojištění hypotéky
Versicherungstyp
学生财物保险
pojištění majetku studenta
Versicherungstyp
团体保险
skupinové pojištění osob
Versicherungstyp
财产保险
pojištění majetku
Versicherungstyp
洪水保险
pojištění proti povodním
Versicherungstyp
火灾保险
pojištění proti požáru
Versicherungstyp
我的保险能保多久?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
请问我的保险多少钱?
Kolik stojí to pojištění?
Nach dem Preis der Versicherung fragen