Polnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

我想要开一个银行账户。
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
我想要注销我的银行账户。
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
请问我能在网上开户吗?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
请问我能在手机上管理账户么?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
请问你们有哪些种类的银行账户?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
活期账户
rachunek bieżący
Kontotyp
储蓄账户
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
个人账户
rachunek osobisty
Kontotyp
联名账户
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
儿童账户
konto dla dziecka
Kontotyp
外国货币账户
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
商务账户
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
学生账户
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
请问有月费吗?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
请问国际转账的手续费是多少?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
请问我会有支票簿吗?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
储蓄利率是多少?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
您能如何防止我被诈骗?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
我丢失了我的信用卡。
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
我的信用卡被偷了。
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
您能冻结我的账户吗?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
我需要补办一张卡。
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

我想要了解贷款信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
您能给我说说利率信息吗?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
我正在考虑买第一套房子。
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
这是我在购买的第二套房子。
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
我想要再抵押。
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
我想要评估我的抵押贷款。
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
我想要买一处房产出租。
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
我的年收入大概______。
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

我想要买一份保险。
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
家庭保险
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
旅游保险
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
人身保险
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
健康保险
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
汽车保险
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
宠物保险
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
失窃保险
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
抵押贷款保险
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
学生财物保险
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
团体保险
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
财产保险
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
洪水保险
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
火灾保险
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
我的保险能保多久?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
请问我的保险多少钱?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen