Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

我想要开一个银行账户。
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
我想要注销我的银行账户。
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
请问我能在网上开户吗?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
请问我能在手机上管理账户么?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
请问你们有哪些种类的银行账户?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
活期账户
kuranta konto
Kontotyp
储蓄账户
ŝparadoj konto
Kontotyp
个人账户
persona konto
Kontotyp
联名账户
kuna konto
Kontotyp
儿童账户
infana konto
Kontotyp
外国货币账户
fremda valuto konto
Kontotyp
商务账户
afera konto
Kontotyp
学生账户
studenta konto
Kontotyp
请问有月费吗?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
请问国际转账的手续费是多少?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
请问我会有支票簿吗?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
储蓄利率是多少?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
您能如何防止我被诈骗?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
我丢失了我的信用卡。
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
我的信用卡被偷了。
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
您能冻结我的账户吗?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
我需要补办一张卡。
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

我想要了解贷款信息。
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
您能给我说说利率信息吗?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
我正在考虑买第一套房子。
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
这是我在购买的第二套房子。
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
我想要再抵押。
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
我想要评估我的抵押贷款。
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
我想要买一处房产出租。
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
我的年收入大概______。
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

我想要买一份保险。
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
家庭保险
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
旅游保险
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
人身保险
viva asekuro
Versicherungstyp
健康保险
sana asekuro
Versicherungstyp
汽车保险
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
宠物保险
dombestoasekuro
Versicherungstyp
失窃保险
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
抵押贷款保险
hipoteka protekto
Versicherungstyp
学生财物保险
studentoposedoj
Versicherungstyp
团体保险
grupoasekuro
Versicherungstyp
财产保险
proprietoasekuro
Versicherungstyp
洪水保险
inundoasekuro
Versicherungstyp
火灾保险
fajroasekuro
Versicherungstyp
我的保险能保多久?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
请问我的保险多少钱?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen