Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Potřebuji pracovní povolení?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Jaká je národní minimální mzda?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Tôi __________.
Já jsem ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
có việc làm
zaměstnaný
Beschäftigungsstatus
Không có việc làm
nezaměstnaný
Beschäftigungsstatus
doanh nhân
podnikatel
Beschäftigungsstatus
tự làm chủ
osoba samostatně výdělečně činná
Beschäftigungsstatus
thực tập sinh
stážista
Beschäftigungsstatus
tình nguyện viên
dobrovolník
Beschäftigungsstatus
tư vấn viên
poradce
Beschäftigungsstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tôi có hợp đồng _________.
Mám ______________ smlouvu.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
toàn thời gian
na plný úvazek
Vertragssorte
bán thời gian
na poloviční úvazek
Vertragssorte
hạn định
na dobu určitou
Vertragssorte
lâu dài
trvalá pozice
Vertragssorte
thời vụ
sezonní práce
Vertragssorte
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kde budu dostávat výplatu?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Tôi muốn hỏi về___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Urlaub beantragen
nghỉ sinh đẻ
mateřská dovolená
Urlaubsart
nghỉ làm cha
otcovská dovolená
Urlaubsart
nghỉ ốm
nemocenská
Urlaubsart
ngày nghỉ
volný den
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Nach Steuern fragen
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
výše kolik dostanu zpátky
Steuererklärungsoptionen
tôi có nợ tiền thuế hay không
jestliže musím zaplatit více daní
Steuererklärungsoptionen