Japanisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Tôi __________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
có việc làm
Beschäftigungsstatus
Không có việc làm
Beschäftigungsstatus
doanh nhân
Beschäftigungsstatus
tự làm chủ
Beschäftigungsstatus
thực tập sinh
Beschäftigungsstatus
tình nguyện viên
Beschäftigungsstatus
tư vấn viên
Beschäftigungsstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tôi có hợp đồng _________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
toàn thời gian
Vertragssorte
bán thời gian
Vertragssorte
hạn định
Vertragssorte
lâu dài
Vertragssorte
thời vụ
Vertragssorte
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Tôi muốn hỏi về___________.
Urlaub beantragen
nghỉ sinh đẻ
Urlaubsart
nghỉ làm cha
Urlaubsart
nghỉ ốm
Urlaubsart
ngày nghỉ
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Nach Steuern fragen
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Steuererklärungsoptionen
tôi có nợ tiền thuế hay không
Steuererklärungsoptionen