Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Tôi __________.
我是___________________ 。
Den Beschäftigungsstatus angeben
có việc làm
雇佣
Beschäftigungsstatus
Không có việc làm
待业
Beschäftigungsstatus
doanh nhân
企业家
Beschäftigungsstatus
tự làm chủ
自雇者
Beschäftigungsstatus
thực tập sinh
实习生
Beschäftigungsstatus
tình nguyện viên
志愿者
Beschäftigungsstatus
tư vấn viên
顾问
Beschäftigungsstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
toàn thời gian
全职
Vertragssorte
bán thời gian
兼职
Vertragssorte
hạn định
定期合同
Vertragssorte
lâu dài
永久合同
Vertragssorte
thời vụ
季节性合同
Vertragssorte
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Urlaub beantragen
nghỉ sinh đẻ
产假
Urlaubsart
nghỉ làm cha
陪产假
Urlaubsart
nghỉ ốm
病假
Urlaubsart
ngày nghỉ
请假
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Nach Steuern fragen
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Steuererklärungsoptionen
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Steuererklärungsoptionen