Spanisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Soy ____________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
asalariado
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
desempleado
Beschäftigungsstatus
podnikatel
empresario
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
autónomo
Beschäftigungsstatus
stážista
trabajador en prácticas
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
voluntario
Beschäftigungsstatus
poradce
asesor
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
Tengo un contrato ______________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
a tiempo completo
Vertragssorte
na poloviční úvazek
a tiempo parcial
Vertragssorte
na dobu určitou
de duración determinada
Vertragssorte
trvalá pozice
indefinido
Vertragssorte
sezonní práce
de temporada
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
¿Cuándo se cobra?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
la baja por maternidad
Urlaubsart
otcovská dovolená
la baja por paternidad
Urlaubsart
nemocenská
la baja por enfermedad
Urlaubsart
volný den
días libres
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
¿Cuánto me sale a devolver?
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
¿Cuánto me sale a pagar?
Steuererklärungsoptionen