Russisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
имеющий работу
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
безработный
Beschäftigungsstatus
podnikatel
предприниматель
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Beschäftigungsstatus
stážista
практикант
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
волонтер
Beschäftigungsstatus
poradce
советник
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
полная занятость
Vertragssorte
na poloviční úvazek
неполная занятость
Vertragssorte
na dobu určitou
фиксированный
Vertragssorte
trvalá pozice
долговременный
Vertragssorte
sezonní práce
сезонный
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
декретный отпуск
Urlaubsart
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Urlaubsart
nemocenská
больничные выплаты
Urlaubsart
volný den
выходные дни
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Steuererklärungsoptionen