Italienisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
impiegato/a
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
disoccupato/a
Beschäftigungsstatus
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Beschäftigungsstatus
stážista
uno/a stagista
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
un/una volontario/a
Beschäftigungsstatus
poradce
un/a consulente
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
a tempo pieno
Vertragssorte
na poloviční úvazek
part-time
Vertragssorte
na dobu určitou
a tempo determinato
Vertragssorte
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Vertragssorte
sezonní práce
stagionale
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Urlaubsart
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Urlaubsart
nemocenská
il congedo per malattia
Urlaubsart
volný den
dei giorni liberi
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Steuererklärungsoptionen