Französisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
employé(e)
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
au chômage
Beschäftigungsstatus
podnikatel
entrepreneur
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Beschäftigungsstatus
stážista
stagiaire
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
bénévole
Beschäftigungsstatus
poradce
consultant(e)
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
à temps plein
Vertragssorte
na poloviční úvazek
à temps partiel
Vertragssorte
na dobu určitou
en C.D.D.
Vertragssorte
trvalá pozice
en C.D.I.
Vertragssorte
sezonní práce
saisonnier
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
un congé maternité
Urlaubsart
otcovská dovolená
un congé paternité
Urlaubsart
nemocenská
un congé maladie
Urlaubsart
volný den
des congés
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Steuererklärungsoptionen