Esperanto | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
dungata
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
senlabora
Beschäftigungsstatus
podnikatel
entreprenisto
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Beschäftigungsstatus
stážista
internulo
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
volontulo
Beschäftigungsstatus
poradce
konsilisto
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
plentempan
Vertragssorte
na poloviční úvazek
parttempan
Vertragssorte
na dobu určitou
limigitan
Vertragssorte
trvalá pozice
permanentan
Vertragssorte
sezonní práce
sezonan
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
akuŝferion
Urlaubsart
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Urlaubsart
nemocenská
malsanan salajron
Urlaubsart
volný den
feritagojn
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Steuererklärungsoptionen