Dänisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
ansat
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
arbejdsløs
Beschäftigungsstatus
podnikatel
iværksætter
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Beschäftigungsstatus
stážista
praktikant
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
frivillig
Beschäftigungsstatus
poradce
konsulent
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
fuldtids-
Vertragssorte
na poloviční úvazek
deltids-
Vertragssorte
na dobu určitou
tidsbegrænset
Vertragssorte
trvalá pozice
tidsubegrænset
Vertragssorte
sezonní práce
sæsonbegrænset
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
barsel
Urlaubsart
otcovská dovolená
fædreorlov
Urlaubsart
nemocenská
sygeorlov
Urlaubsart
volný den
feriedage
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Steuererklärungsoptionen