Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Den Beschäftigungsstatus angeben
zaměstnaný
雇佣
Beschäftigungsstatus
nezaměstnaný
待业
Beschäftigungsstatus
podnikatel
企业家
Beschäftigungsstatus
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Beschäftigungsstatus
stážista
实习生
Beschäftigungsstatus
dobrovolník
志愿者
Beschäftigungsstatus
poradce
顾问
Beschäftigungsstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
na plný úvazek
全职
Vertragssorte
na poloviční úvazek
兼职
Vertragssorte
na dobu určitou
定期合同
Vertragssorte
trvalá pozice
永久合同
Vertragssorte
sezonní práce
季节性合同
Vertragssorte
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Urlaub beantragen
mateřská dovolená
产假
Urlaubsart
otcovská dovolená
陪产假
Urlaubsart
nemocenská
病假
Urlaubsart
volný den
请假
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Nach Steuern fragen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Steuererklärungsoptionen
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Steuererklärungsoptionen