Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Beschäftigungsstatus
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Beschäftigungsstatus
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Beschäftigungsstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Beschäftigungsstatus
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Beschäftigungsstatus
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Beschäftigungsstatus
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Beschäftigungsstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
เต็มเวลา
toàn thời gian
Vertragssorte
นอกเวลา
bán thời gian
Vertragssorte
มีกำหนดเวลา
hạn định
Vertragssorte
พนักงานประจำ
lâu dài
Vertragssorte
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Vertragssorte
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Urlaub beantragen
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Urlaubsart
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Urlaubsart
การลาป่วย
nghỉ ốm
Urlaubsart
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Nach Steuern fragen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Steuererklärungsoptionen
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Steuererklärungsoptionen