Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
ฉันเป็น ___________________
Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
ผู้มีงานทำ
anställd
Beschäftigungsstatus
ผู้ว่างงาน
arbetslös
Beschäftigungsstatus
ผู้ประกอบการ
entreprenör
Beschäftigungsstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
egenföretagare
Beschäftigungsstatus
เด็กฝึกงาน
praktikant
Beschäftigungsstatus
อาสาสมัคร
voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus
ที่ปรึกษา
konsultant
Beschäftigungsstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
เต็มเวลา
fulltid
Vertragssorte
นอกเวลา
deltid
Vertragssorte
มีกำหนดเวลา
visstids
Vertragssorte
พนักงานประจำ
permanent anställd
Vertragssorte
ตามช่วงเวลา
säsongsanställd
Vertragssorte
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen
การลาคลอด
mammaledigt
Urlaubsart
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
pappaledigt
Urlaubsart
การลาป่วย
sjuklön
Urlaubsart
การหยุดงานเอง
semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Nach Steuern fragen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen