Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

¿Puedo trabajar en (país)?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
¿Necesito permiso de trabajo?
Potřebuji pracovní povolení?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Jaká je národní minimální mzda?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Soy ____________________.
Já jsem ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
asalariado
zaměstnaný
Beschäftigungsstatus
desempleado
nezaměstnaný
Beschäftigungsstatus
empresario
podnikatel
Beschäftigungsstatus
autónomo
osoba samostatně výdělečně činná
Beschäftigungsstatus
trabajador en prácticas
stážista
Beschäftigungsstatus
voluntario
dobrovolník
Beschäftigungsstatus
asesor
poradce
Beschäftigungsstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tengo un contrato ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
a tiempo completo
na plný úvazek
Vertragssorte
a tiempo parcial
na poloviční úvazek
Vertragssorte
de duración determinada
na dobu určitou
Vertragssorte
indefinido
trvalá pozice
Vertragssorte
de temporada
sezonní práce
Vertragssorte
¿Cuándo se cobra?
Kde budu dostávat výplatu?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Me gustaría solicitar _____________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Urlaub beantragen
la baja por maternidad
mateřská dovolená
Urlaubsart
la baja por paternidad
otcovská dovolená
Urlaubsart
la baja por enfermedad
nemocenská
Urlaubsart
días libres
volný den
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Nach Steuern fragen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
¿Cómo me informarán de _______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
¿Cuánto me sale a devolver?
výše kolik dostanu zpátky
Steuererklärungsoptionen
¿Cuánto me sale a pagar?
jestliže musím zaplatit více daní
Steuererklärungsoptionen