Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

¿Puedo trabajar en (país)?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
¿Necesito permiso de trabajo?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Soy ____________________.
Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
asalariado
anställd
Beschäftigungsstatus
desempleado
arbetslös
Beschäftigungsstatus
empresario
entreprenör
Beschäftigungsstatus
autónomo
egenföretagare
Beschäftigungsstatus
trabajador en prácticas
praktikant
Beschäftigungsstatus
voluntario
voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus
asesor
konsultant
Beschäftigungsstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tengo un contrato ______________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
a tiempo completo
fulltid
Vertragssorte
a tiempo parcial
deltid
Vertragssorte
de duración determinada
visstids
Vertragssorte
indefinido
permanent anställd
Vertragssorte
de temporada
säsongsanställd
Vertragssorte
¿Cuándo se cobra?
När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Me gustaría solicitar _____________.
Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen
la baja por maternidad
mammaledigt
Urlaubsart
la baja por paternidad
pappaledigt
Urlaubsart
la baja por enfermedad
sjuklön
Urlaubsart
días libres
semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Nach Steuern fragen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
¿Cómo me informarán de _______________?
Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
¿Cuánto me sale a devolver?
hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen
¿Cuánto me sale a pagar?
huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen