Spanisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Får jag lov att arbeta i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Behöver jag ett arbetstillstånd?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Vad är minimilönen?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jag är ______________.
Soy ____________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
anställd
asalariado
Beschäftigungsstatus
arbetslös
desempleado
Beschäftigungsstatus
entreprenör
empresario
Beschäftigungsstatus
egenföretagare
autónomo
Beschäftigungsstatus
praktikant
trabajador en prácticas
Beschäftigungsstatus
voluntärarbetare
voluntario
Beschäftigungsstatus
konsultant
asesor
Beschäftigungsstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Jag har ett _________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
fulltid
a tiempo completo
Vertragssorte
deltid
a tiempo parcial
Vertragssorte
visstids
de duración determinada
Vertragssorte
permanent anställd
indefinido
Vertragssorte
säsongsanställd
de temporada
Vertragssorte
När får jag lön?
¿Cuándo se cobra?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Jag skulle vilja ha ____.
Me gustaría solicitar _____________.
Urlaub beantragen
mammaledigt
la baja por maternidad
Urlaubsart
pappaledigt
la baja por paternidad
Urlaubsart
sjuklön
la baja por enfermedad
Urlaubsart
semester
días libres
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Nach Steuern fragen
Jag vill rapportera min inkomst.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Vem informerar mig om _______?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
hur mycket min skatteåterbäring är
¿Cuánto me sale a devolver?
Steuererklärungsoptionen
huruvida jag ska betala mer skatt
¿Cuánto me sale a pagar?
Steuererklärungsoptionen