Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Den Beschäftigungsstatus angeben
anställd
雇佣
Beschäftigungsstatus
arbetslös
待业
Beschäftigungsstatus
entreprenör
企业家
Beschäftigungsstatus
egenföretagare
自雇者
Beschäftigungsstatus
praktikant
实习生
Beschäftigungsstatus
voluntärarbetare
志愿者
Beschäftigungsstatus
konsultant
顾问
Beschäftigungsstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
fulltid
全职
Vertragssorte
deltid
兼职
Vertragssorte
visstids
定期合同
Vertragssorte
permanent anställd
永久合同
Vertragssorte
säsongsanställd
季节性合同
Vertragssorte
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Urlaub beantragen
mammaledigt
产假
Urlaubsart
pappaledigt
陪产假
Urlaubsart
sjuklön
病假
Urlaubsart
semester
请假
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Nach Steuern fragen
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Steuererklärungsoptionen
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Steuererklärungsoptionen