Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Я могу работать в [страна]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Мне нужно разрешение на работу?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Какова государственная минимальная зарплата?
Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Я___________________.
Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
имеющий работу
anställd
Beschäftigungsstatus
безработный
arbetslös
Beschäftigungsstatus
предприниматель
entreprenör
Beschäftigungsstatus
частный предприниматель
egenföretagare
Beschäftigungsstatus
практикант
praktikant
Beschäftigungsstatus
волонтер
voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus
советник
konsultant
Beschäftigungsstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Каков тип вашего рабочего контракта?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
У меня______________контракт.
Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
полная занятость
fulltid
Vertragssorte
неполная занятость
deltid
Vertragssorte
фиксированный
visstids
Vertragssorte
долговременный
permanent anställd
Vertragssorte
сезонный
säsongsanställd
Vertragssorte
Когда я получу зарплату?
När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen
декретный отпуск
mammaledigt
Urlaubsart
отпуск по причине отцовства
pappaledigt
Urlaubsart
больничные выплаты
sjuklön
Urlaubsart
выходные дни
semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Nach Steuern fragen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Кто сообщит мне_______________?
Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
какова сумма моего возврата
hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen
Долж(ен/на) ли я платить больше
huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen