Thai | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Den Beschäftigungsstatus angeben
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Beschäftigungsstatus
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Beschäftigungsstatus
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Beschäftigungsstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Beschäftigungsstatus
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Beschäftigungsstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Beschäftigungsstatus
doradcą
ที่ปรึกษา
Beschäftigungsstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Vertragssorte
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Vertragssorte
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Vertragssorte
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Vertragssorte
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Vertragssorte
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Urlaub beantragen
urlop macierzyński
การลาคลอด
Urlaubsart
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Urlaubsart
chorobowe
การลาป่วย
Urlaubsart
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Nach Steuern fragen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Steuererklärungsoptionen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Steuererklärungsoptionen