Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Posso trabalhar em [país]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual é o salário mínimo nacional?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jestem ___________________ .
Sou ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
zatrudniony/a
empregado(a)
Beschäftigungsstatus
bezrobotny/a
desempregado(a)
Beschäftigungsstatus
przedsiębiorcą
empreendedor(a)
Beschäftigungsstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autônomo(a)
Beschäftigungsstatus
praktykantem/praktykantką
estagiário(a)
Beschäftigungsstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntário(a)
Beschäftigungsstatus
doradcą
consultor(a)
Beschäftigungsstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mam umowę ___________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
o pracę na pełny etat
tempo integral
Vertragssorte
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
meio período
Vertragssorte
(o pracę) na czas określony
a termo
Vertragssorte
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Vertragssorte
o pracę sezonową
sazonal
Vertragssorte
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando recebo meu pagamento?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Gostaria de pedir _________.
Urlaub beantragen
urlop macierzyński
licença maternidade
Urlaubsart
urlop ojcowski
licença paternidade
Urlaubsart
chorobowe
auxílio-doença
Urlaubsart
kilka dni urlopu
dias de folga
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Nach Steuern fragen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kto poinformuje mnie ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ile wynosi mój zwrot podatku
qual é o valor da restituição
Steuererklärungsoptionen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se há contribuições pendentes
Steuererklärungsoptionen