Griechisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jestem ___________________ .
Είμαι _________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
zatrudniony/a
μισθωτός
Beschäftigungsstatus
bezrobotny/a
άνεργος
Beschäftigungsstatus
przedsiębiorcą
επιχειρηματίας
Beschäftigungsstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
αυτοαπασχολούμενος
Beschäftigungsstatus
praktykantem/praktykantką
ασκούμενος σε πρακτική
Beschäftigungsstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
εθελοντής
Beschäftigungsstatus
doradcą
σύμβουλος
Beschäftigungsstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mam umowę ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
o pracę na pełny etat
πλήρους απασχόλησης
Vertragssorte
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
μερικής απασχόλησης
Vertragssorte
(o pracę) na czas określony
ορισμένης διάρκειας
Vertragssorte
(o pracę) na czas nieokreślony
μόνιμο
Vertragssorte
o pracę sezonową
εποχιακός
Vertragssorte
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Urlaub beantragen
urlop macierzyński
άδεια μητρότητας
Urlaubsart
urlop ojcowski
άδεια πατρότητας
Urlaubsart
chorobowe
επίδομα ασθενείας
Urlaubsart
kilka dni urlopu
μέρες άδεια
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Nach Steuern fragen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kto poinformuje mnie ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ile wynosi mój zwrot podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Steuererklärungsoptionen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Steuererklärungsoptionen