Englisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Am I eligible to work in [country]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Do I need a work permit?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
What is the national minimum wage?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jestem ___________________ .
I am ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
zatrudniony/a
employed
Beschäftigungsstatus
bezrobotny/a
unemployed
Beschäftigungsstatus
przedsiębiorcą
an entrepreneur
Beschäftigungsstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
self-employed
Beschäftigungsstatus
praktykantem/praktykantką
an intern
Beschäftigungsstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
a volunteer
Beschäftigungsstatus
doradcą
a consultant
Beschäftigungsstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
What type of employment contract do you have?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mam umowę ___________.
I have a ______________ contract.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
o pracę na pełny etat
full-time
Vertragssorte
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Vertragssorte
(o pracę) na czas określony
fixed-term
Vertragssorte
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent
Vertragssorte
o pracę sezonową
seasonal
Vertragssorte
Kiedy będę dostawać wypłatę?
When do I get my paycheck?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
I would like to ask for _________.
Urlaub beantragen
urlop macierzyński
maternity leave
Urlaubsart
urlop ojcowski
paternity leave
Urlaubsart
chorobowe
sick leave
Urlaubsart
kilka dni urlopu
days off
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
I would like to have some information on taxation.
Nach Steuern fragen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
I would like to report my earnings.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
When is the deadline to send my tax return?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kto poinformuje mnie ______________?
Who will let me know ______________ ?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ile wynosi mój zwrot podatku
how much my refund is
Steuererklärungsoptionen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
if I owe more tax
Steuererklärungsoptionen