Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Den Beschäftigungsstatus angeben
zatrudniony/a
雇佣
Beschäftigungsstatus
bezrobotny/a
待业
Beschäftigungsstatus
przedsiębiorcą
企业家
Beschäftigungsstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Beschäftigungsstatus
praktykantem/praktykantką
实习生
Beschäftigungsstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Beschäftigungsstatus
doradcą
顾问
Beschäftigungsstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
o pracę na pełny etat
全职
Vertragssorte
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Vertragssorte
(o pracę) na czas określony
定期合同
Vertragssorte
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Vertragssorte
o pracę sezonową
季节性合同
Vertragssorte
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Urlaub beantragen
urlop macierzyński
产假
Urlaubsart
urlop ojcowski
陪产假
Urlaubsart
chorobowe
病假
Urlaubsart
kilka dni urlopu
请假
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Nach Steuern fragen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Steuererklärungsoptionen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Steuererklärungsoptionen