Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
μισθωτός
anställd
Beschäftigungsstatus
άνεργος
arbetslös
Beschäftigungsstatus
επιχειρηματίας
entreprenör
Beschäftigungsstatus
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Beschäftigungsstatus
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Beschäftigungsstatus
εθελοντής
voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus
σύμβουλος
konsultant
Beschäftigungsstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Vertragssorte
μερικής απασχόλησης
deltid
Vertragssorte
ορισμένης διάρκειας
visstids
Vertragssorte
μόνιμο
permanent anställd
Vertragssorte
εποχιακός
säsongsanställd
Vertragssorte
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Urlaubsart
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Urlaubsart
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Urlaubsart
μέρες άδεια
semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Nach Steuern fragen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen