Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Potřebuji pracovní povolení?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Jaká je národní minimální mzda?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Mi estas ________________.
Já jsem ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
dungata
zaměstnaný
Beschäftigungsstatus
senlabora
nezaměstnaný
Beschäftigungsstatus
entreprenisto
podnikatel
Beschäftigungsstatus
memdungito
osoba samostatně výdělečně činná
Beschäftigungsstatus
internulo
stážista
Beschäftigungsstatus
volontulo
dobrovolník
Beschäftigungsstatus
konsilisto
poradce
Beschäftigungsstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mi havas____________ kontrakton.
Mám ______________ smlouvu.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
plentempan
na plný úvazek
Vertragssorte
parttempan
na poloviční úvazek
Vertragssorte
limigitan
na dobu určitou
Vertragssorte
permanentan
trvalá pozice
Vertragssorte
sezonan
sezonní práce
Vertragssorte
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kde budu dostávat výplatu?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Mi ŝatus peti _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Urlaub beantragen
akuŝferion
mateřská dovolená
Urlaubsart
akuŝferion (por patro)
otcovská dovolená
Urlaubsart
malsanan salajron
nemocenská
Urlaubsart
feritagojn
volný den
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Nach Steuern fragen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kiu diros min ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
kiom mia repago estas
výše kolik dostanu zpátky
Steuererklärungsoptionen
se mi ŝuldas pli imposton
jestliže musím zaplatit více daní
Steuererklärungsoptionen