Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Mi estas ________________.
Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
dungata
anställd
Beschäftigungsstatus
senlabora
arbetslös
Beschäftigungsstatus
entreprenisto
entreprenör
Beschäftigungsstatus
memdungito
egenföretagare
Beschäftigungsstatus
internulo
praktikant
Beschäftigungsstatus
volontulo
voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus
konsilisto
konsultant
Beschäftigungsstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mi havas____________ kontrakton.
Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
plentempan
fulltid
Vertragssorte
parttempan
deltid
Vertragssorte
limigitan
visstids
Vertragssorte
permanentan
permanent anställd
Vertragssorte
sezonan
säsongsanställd
Vertragssorte
Kiam mi ricevas mian salajron?
När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Mi ŝatus peti _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen
akuŝferion
mammaledigt
Urlaubsart
akuŝferion (por patro)
pappaledigt
Urlaubsart
malsanan salajron
sjuklön
Urlaubsart
feritagojn
semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Nach Steuern fragen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kiu diros min ______________?
Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
kiom mia repago estas
hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen
se mi ŝuldas pli imposton
huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen