Finnisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tarvitsenko työluvan?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mikä on maan minimipalkka?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Mi estas ________________.
Minä olen ____________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
dungata
työllistynyt
Beschäftigungsstatus
senlabora
työtön
Beschäftigungsstatus
entreprenisto
yrittäjä
Beschäftigungsstatus
memdungito
itsenäinen ammatinharjoittaja
Beschäftigungsstatus
internulo
työharjoittelija
Beschäftigungsstatus
volontulo
vapaaehtoistyöntekijä
Beschäftigungsstatus
konsilisto
konsultti
Beschäftigungsstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Mi havas____________ kontrakton.
Minulla on ________ sopimus.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
plentempan
kokopäiväinen
Vertragssorte
parttempan
osa-aikaiseen ohjelmaan
Vertragssorte
limigitan
määräaikainen
Vertragssorte
permanentan
vakituinen
Vertragssorte
sezonan
kausiluonteinen
Vertragssorte
Kiam mi ricevas mian salajron?
Koska minä saan palkkani?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Mi ŝatus peti _________.
Haluaisin saada _______.
Urlaub beantragen
akuŝferion
äitiyslomaa
Urlaubsart
akuŝferion (por patro)
isyyslomaa
Urlaubsart
malsanan salajron
sairaslomaa
Urlaubsart
feritagojn
lomaa
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Nach Steuern fragen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Kiu diros min ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
kiom mia repago estas
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Steuererklärungsoptionen
se mi ŝuldas pli imposton
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Steuererklärungsoptionen