Polnisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
employed
zatrudniony/a
Beschäftigungsstatus
unemployed
bezrobotny/a
Beschäftigungsstatus
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Beschäftigungsstatus
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Beschäftigungsstatus
an intern
praktykantem/praktykantką
Beschäftigungsstatus
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Beschäftigungsstatus
a consultant
doradcą
Beschäftigungsstatus
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
full-time
o pracę na pełny etat
Vertragssorte
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Vertragssorte
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Vertragssorte
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Vertragssorte
seasonal
o pracę sezonową
Vertragssorte
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Urlaub beantragen
maternity leave
urlop macierzyński
Urlaubsart
paternity leave
urlop ojcowski
Urlaubsart
sick leave
chorobowe
Urlaubsart
days off
kilka dni urlopu
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Nach Steuern fragen
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Steuererklärungsoptionen
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Steuererklärungsoptionen