Dänisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
employed
ansat
Beschäftigungsstatus
unemployed
arbejdsløs
Beschäftigungsstatus
an entrepreneur
iværksætter
Beschäftigungsstatus
self-employed
selvstændig
Beschäftigungsstatus
an intern
praktikant
Beschäftigungsstatus
a volunteer
frivillig
Beschäftigungsstatus
a consultant
konsulent
Beschäftigungsstatus
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
full-time
fuldtids-
Vertragssorte
part-time
deltids-
Vertragssorte
fixed-term
tidsbegrænset
Vertragssorte
permanent
tidsubegrænset
Vertragssorte
seasonal
sæsonbegrænset
Vertragssorte
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Urlaub beantragen
maternity leave
barsel
Urlaubsart
paternity leave
fædreorlov
Urlaubsart
sick leave
sygeorlov
Urlaubsart
days off
feriedage
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Nach Steuern fragen
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Steuererklärungsoptionen
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Steuererklärungsoptionen