Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Kann ich in [Land] arbeiten?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Potřebuji pracovní povolení?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Jaká je národní minimální mzda?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Ich bin _________________.
Já jsem ___________________ .
Den Beschäftigungsstatus angeben
im Beruf
zaměstnaný
Beschäftigungsstatus
arbeitslos
nezaměstnaný
Beschäftigungsstatus
Unternehmer
podnikatel
Beschäftigungsstatus
freischaffend
osoba samostatně výdělečně činná
Beschäftigungsstatus
Praktikant
stážista
Beschäftigungsstatus
Ehrenamtlicher
dobrovolník
Beschäftigungsstatus
Berater
poradce
Beschäftigungsstatus
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mám ______________ smlouvu.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
Vollzeit-
na plný úvazek
Vertragssorte
Teilzeit-
na poloviční úvazek
Vertragssorte
befristeten
na dobu určitou
Vertragssorte
unbefristeten
trvalá pozice
Vertragssorte
saisonal befristeten
sezonní práce
Vertragssorte
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Ich würde gern____________ beantragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Urlaub beantragen
Mutterschaftszeit
mateřská dovolená
Urlaubsart
Vaterschaftsurlaub
otcovská dovolená
Urlaubsart
Krankenzeit
nemocenská
Urlaubsart
Urlaubstage
volný den
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Nach Steuern fragen
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Wer informiert mich über____________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
die Höhe der Rückzahlung
výše kolik dostanu zpátky
Steuererklärungsoptionen
eventuell fällige Nachzahlungen
jestliže musím zaplatit více daní
Steuererklärungsoptionen