Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
我是___________________ 。
Tôi __________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
雇佣
có việc làm
Beschäftigungsstatus
待业
Không có việc làm
Beschäftigungsstatus
企业家
doanh nhân
Beschäftigungsstatus
自雇者
tự làm chủ
Beschäftigungsstatus
实习生
thực tập sinh
Beschäftigungsstatus
志愿者
tình nguyện viên
Beschäftigungsstatus
顾问
tư vấn viên
Beschäftigungsstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
全职
toàn thời gian
Vertragssorte
兼职
bán thời gian
Vertragssorte
定期合同
hạn định
Vertragssorte
永久合同
lâu dài
Vertragssorte
季节性合同
thời vụ
Vertragssorte
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Urlaub beantragen
产假
nghỉ sinh đẻ
Urlaubsart
陪产假
nghỉ làm cha
Urlaubsart
病假
nghỉ ốm
Urlaubsart
请假
ngày nghỉ
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Nach Steuern fragen
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Steuererklärungsoptionen
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Steuererklärungsoptionen