bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

EN
VS
ID
I love you Aku cinta kamu

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "utelämnad"

 

"utelämnad" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-16 von 16

utelämnad {Adjektiv}

utelämnad {Adj.} (auch: överhoppad, åsidosatt, försummad, utesluten)

omitted {Adj.}

utelämnad {Adj.}

left out {Adj.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Beispielsätze

Beispielsätze für "utelämnad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Utelämnade du siffran 6? ~~~ Kvinna: Ja. ~~~ AB: Bra. ~~~ OK, det var en.

AB: Did you leave out the number 6? Woman: Yes, AB: Good, OK, that's one.

Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.

Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.

Jag - vänta - 44875 - utelämnade du siffran 6? ~~~ Kvinna:Ja.

I -- wait -- 44875 -- did you leave out the number 6? Woman: Yes.

Utbildning får inte vara utelämnad till marknadslogiken.

Education cannot be at the mercy of the logic of the market.

Den finns i voteringslistorna, och ni utelämnade den.

It is in the voting list and you left it out.

Ni kommer att få betala ett mycket högt pris för detta, för nu är ni utelämnad till vetot i de länder som jag nyss nämnde.

You will pay a very high price for that, because you are now at the mercy of the veto of the countries I have just mentioned.

Och du utelämnade den biten, eller hur?

And you left that part out, okay?

Utelämnade du siffran 7?

AB: Did you leave out the number 7? And let's give all four of these people a nice round of applause.

Vid första behandlingen var direktivet helt tydligt begränsat till växtbaserade läkemedel eller farmakologisk verksamhet och utelämnade kosttillskott.

As in the conventional medicines field, innovation must be encouraged in this area and we must look to the future as well as to the past.

Jag kanske inte håller med om hela paketet, men jag anser att detta är bättre än att vara utelämnad åt kreditvärderingsinstituten och marknaderna.

I might not agree with the exact package but I think it is a better position for us to be in than to be at the mercy of the credit rating agencies and the markets.

Däremot är folk som skulle vilja ha en självständig stat utelämnade åt stora mäktiga grannländer som vill göra området de bor i till en koloni.

Conversely, people who would have liked to have had an independent state were allotted to large, powerful neighbours who wanted to conquer the areas they lived in.

Patienten, som ska skyddas, är föremål för särskild omtanke och är, om tvivel skulle uppstå, den svagare parten och ofta verkligen den som är utelämnad till andra.

The patient, who is to be protected, is the subject of particular concern, being, in cases of doubt, the weaker party, and often, indeed, the one who is at the mercy of others.

I själva verket förblir konsumenterna alltså utelämnade åt vilseledande information och det privata kapitalets och de stora industrigruppernas godtycke.

Basically, therefore, consumers will be at the mercy of misleading information from the private sector and large industrial facilities, who will be able to profiteer as they please.

Hundratusentals flyktingar är idag utelämnade åt geopolitiska strategier som har sitt ursprung i Washington och Paris och som blockerar alla möjligheter till ett ingripande i området.

Hundreds of thousands of refugees and displaced persons are now at the mercy of geo-political strategies originating from Washington and Paris which are blocking any relief activities in the region.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag, kommande

Ähnliche Wörter

utebli · uteblir · uteblivelse · utebliven · utedass · uteffekt · utefter · utegångsförbud · utegym · utelämna · utelämnad · utelämnande · utelämnas · utelämnat · utelåsa · uteliggare · uteliv · uteman · uteplats · uterum · uterus

Schaue im Deutsch-Spanisch Wörterbuch von bab.la vorbei.