Zusammenfassung

uppsagd {Verb}
to quit

Alle Details

Definition

uppsagd
som har avskedats från sitt arbete

Praktikumsangebote in vielen Ländern

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "uppsagd"

 

"uppsagd" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-8 von 8

uppsagd {Verb}

uppsagd {Vb.} (auch: ge upp, lämna, sluta, lägga av)

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "uppsagd" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "uppsagd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Om du blir uppsagd, ska du som regel ansöka om arbetslöshetsförmåner i det land där du senast arbetade.

If you lose your job, in general you should claim unemployment benefits in the country where you last worked.

De unga kämpar förtvivlat för att få ett arbete för att sedan oroa sig för att bli uppsagda, och slutligen oroar de sig över sin pension och försäkring.

Young people agonise over jobs; and then worry about being sacked and having to find another job and, at the end, about their pensions and insurance.

Inom undervisningssamfundet så diskuterar man "Borde de yngre lärarna bli uppsagda, eller de sämre?"

Within the education community there's this discussion of, "Should it just be the young teachers who get laid off, or the less good teachers who get laid off?"

Den här typen av stöd skulle kunna beviljas individuellt till uppsagda stålarbetare, för att göra det lättare för dem att skola om sig till en annan sysselsättning.

A payment of this type could be granted on an individual basis to redundant steelworkers to help them train for other employment.

Tänk om Europas män var överrepresenterade i osäkra, lågkvalificerade deltidsanställningar och blev uppsagda när de berättade för sin arbetsgivare att de tänker skaffa barn.

Imagine if European men were over-represented in precarious, low-skilled part-time jobs and were given their notice when they told their employers that they intended to have children.

Dessa två program innehåller åtgärder som kan riktas till utbildning och omskolning av uppsagda personer samt åtgärder som är avsedda att hjälpa personalen med en kontinuerlig fortbildning.

Both these programmes contain measures which can relate to training, the professional retraining of those made redundant, as well as measures designed to help staff with ongoing training.
 

Definition von uppsagd auf Schwedisch

upp`sagd {adj.}[uppsagt]
Orled: upp--sag-da
som har avskedats från sitt arbete: han blev uppsagd från ett jobb han haft i 20 år
Bet. nyanser:
a)betr. annat avtal, särsk. i fråga om upplåtelse av lokal: de blev uppsagda från sin lägenhet av värden
b)om tillgången el. nyttigheten i fråga: kontraktet om samarbete är uppsagt
Konstr.: uppsagd (av ngn) (från ngt)
Hist.: sedan ca 1755; ()
 

Forum-Ergebnisse

"uppsagd" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Ähnliche Wörter

Im Italienisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.