Praktikumsangebote in vielen Ländern

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "täcker"

 

"täcker" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-55 von 292

täcker {Verb}

täcker {Ger.} (auch: sträcker sig, har en räckvid, genomströvar, varierar)

ranging {Ger.}

Fru ordförande! Groschs betänkande presenterar vittomfattande frågor som täcker alla sociala aspekter på transportväsendet.

Madam President, Mr Grosch's report introduces wide-ranging issues covering all the social aspects of transport.

Vi är alla medvetna om att förslaget är mycket omfattande och att det täcker såväl frågor av stort intresse för de berörda yrkena som mer allmänna aspekter.

We all know that it is a very wide-ranging proposal that covers a large variety of issues of great interest to the professions and also more generally.

Jag skulle vilja att vi före framtida toppmöten mellan EU och Kina förde en vittomspännande diskussion om relationen mellan Kina och EU som täcker alla sakområden.

I would like there to be a wide-ranging discussion in future before an EU-China Summit on the relationship between China and the EU, covering all the subject areas.

Dessutom anser jag att införandet av restriktioner bör åtföljas av en bred informationskampanj som täcker mer än de skadliga effekterna av rökning.

In addition, I think the introduction of restrictions should be accompanied by a wide-ranging information campaign that should cover more than the harmful effects of smoking.

täcker {Vb.}

täcka {Verb}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: samlas, uppfylla, tillfredsställa, möta)

to meet [met|met] {Vb.}

jag täcker (Presens)

I meet (Present)

du täcker (Presens)

you meet (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it meets (Present)

vi täcker (Presens)

we meet (Present)

ni täcker (Presens)

you meet (Present)

de täcker (Presens)

they meet (Present)

jag täcker (Presens)

I am meeting (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are meeting (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is meeting (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are meeting (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are meeting (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are meeting (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: räcka, omfatta, behandla, skydda)

jag täcker (Presens)

I cover (Present)

du täcker (Presens)

you cover (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it covers (Present)

vi täcker (Presens)

we cover (Present)

ni täcker (Presens)

you cover (Present)

de täcker (Presens)

they cover (Present)

jag täcker (Presens)

I am covering (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are covering (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is covering (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are covering (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are covering (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are covering (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: hugga av, höja sig över, toppa, kapa)

jag täcker (Presens)

I top (Present)

du täcker (Presens)

you top (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it tops (Present)

vi täcker (Presens)

we top (Present)

ni täcker (Presens)

you top (Present)

de täcker (Presens)

they top (Present)

jag täcker (Presens)

I am topping (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are topping (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is topping (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are topping (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are topping (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are topping (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: dämpa, komma med, lägga fram, stilla)

to lay [laid|laid] {Vb.}

jag täcker (Presens)

I lay (Present)

du täcker (Presens)

you lay (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it lays (Present)

vi täcker (Presens)

we lay (Present)

ni täcker (Presens)

you lay (Present)

de täcker (Presens)

they lay (Present)

jag täcker (Presens)

I am laying (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are laying (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is laying (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are laying (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are laying (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are laying (Present continuous)

jag täcker (Presens)

I encompass (Present)

du täcker (Presens)

you encompass (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it encompasses (Present)

vi täcker (Presens)

we encompass (Present)

ni täcker (Presens)

you encompass (Present)

de täcker (Presens)

they encompass (Present)

jag täcker (Presens)

I am encompassing (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are encompassing (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is encompassing (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are encompassing (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are encompassing (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are encompassing (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: hemlighålla, dölja, gömma, täcka över)

jag täcker (Presens)

I conceal (Present)

du täcker (Presens)

you conceal (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it conceals (Present)

vi täcker (Presens)

we conceal (Present)

ni täcker (Presens)

you conceal (Present)

de täcker (Presens)

they conceal (Present)

jag täcker (Presens)

I am concealing (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are concealing (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is concealing (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are concealing (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are concealing (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are concealing (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: svepa in, svepa in i lakan)

to sheet {Vb.}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: belägga, klä, bekläda, sätta rocken på)

jag täcker (Presens)

I coat (Present)

du täcker (Presens)

you coat (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it coats (Present)

vi täcker (Presens)

we coat (Present)

ni täcker (Presens)

you coat (Present)

de täcker (Presens)

they coat (Present)

jag täcker (Presens)

I am coating (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are coating (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is coating (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are coating (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are coating (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are coating (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: sprida, skingras, skingra, sprida ut)

to scatter {Vb.}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: belägga, stenlägga, stensätta)

jag täcker (Presens)

I pave (Present)

du täcker (Presens)

you pave (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it paves (Present)

vi täcker (Presens)

we pave (Present)

ni täcker (Presens)

you pave (Present)

de täcker (Presens)

they pave (Present)

jag täcker (Presens)

I am paving (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are paving (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is paving (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are paving (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are paving (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are paving (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: slå, bräcka, sätta mössa, kapsyl)

jag täcker (Presens)

I cap (Present)

du täcker (Presens)

you cap (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it caps (Present)

vi täcker (Presens)

we cap (Present)

ni täcker (Presens)

you cap (Present)

de täcker (Presens)

they cap (Present)

jag täcker (Presens)

I am capping (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are capping (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is capping (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are capping (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are capping (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are capping (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: dämpa, undertrycka, kväva, hålla på att kvävas)

to smother {Vb.}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: dölja, hölja, överskyla, svepa in)

jag täcker (Presens)

I cloak (Present)

du täcker (Presens)

you cloak (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it cloaks (Present)

vi täcker (Presens)

we cloak (Present)

ni täcker (Presens)

you cloak (Present)

de täcker (Presens)

they cloak (Present)

jag täcker (Presens)

I am cloaking (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are cloaking (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is cloaking (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are cloaking (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are cloaking (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are cloaking (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: hysa, ge husrum åt, taklägga, lägga tak på)

jag täcker (Presens)

I roof (Present)

du täcker (Presens)

you roof (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it roofs (Present)

vi täcker (Presens)

we roof (Present)

ni täcker (Presens)

you roof (Present)

de täcker (Presens)

they roof (Present)

jag täcker (Presens)

I am roofing (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are roofing (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is roofing (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are roofing (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are roofing (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are roofing (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: skydda, värna, avskärma)

to shield {Vb.}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: klä, bekläda, hölja, täcka över)

jag täcker (Presens)

I clothe (Present)

du täcker (Presens)

you clothe (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it clothes (Present)

vi täcker (Presens)

we clothe (Present)

ni täcker (Presens)

you clothe (Present)

de täcker (Presens)

they clothe (Present)

jag täcker (Presens)

I am clothing (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are clothing (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is clothing (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are clothing (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are clothing (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are clothing (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: halmtäcka)

jag täcker (Presens)

I thatch (Present)

du täcker (Presens)

you thatch (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it thatches (Present)

vi täcker (Presens)

we thatch (Present)

ni täcker (Presens)

you thatch (Present)

de täcker (Presens)

they thatch (Present)

jag täcker (Presens)

I am thatching (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are thatching (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is thatching (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are thatching (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are thatching (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are thatching (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: belamra, dubba, pryda med dekorstift, besätta med dekorstift)

to stud {Vb.}

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: kväva, ligga på något, ligga ihjäl)

jag täcker (Presens)

I overlie (Present)

du täcker (Presens)

you overlie (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it overlies (Present)

vi täcker (Presens)

we overlie (Present)

ni täcker (Presens)

you overlie (Present)

de täcker (Presens)

they overlie (Present)

jag täcker (Presens)

I am overlying (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are overlying (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is overlying (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are overlying (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are overlying (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are overlying (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: klistra upp, skyla över, lägga gipsbruk på, få att ligga slickad)

jag täcker (Presens)

I plaster (Present)

du täcker (Presens)

you plaster (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it plasters (Present)

vi täcker (Presens)

we plaster (Present)

ni täcker (Presens)

you plaster (Present)

de täcker (Presens)

they plaster (Present)

jag täcker (Presens)

I am plastering (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are plastering (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is plastering (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are plastering (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are plastering (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are plastering (Present continuous)

jag täcker (Presens)

I mantle (Present)

du täcker (Presens)

you mantle (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it mantles (Present)

vi täcker (Presens)

we mantle (Present)

ni täcker (Presens)

you mantle (Present)

de täcker (Presens)

they mantle (Present)

jag täcker (Presens)

I am mantling (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are mantling (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is mantling (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are mantling (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are mantling (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are mantling (Present continuous)

jag täcker (Presens)

I blanket (Present)

du täcker (Presens)

you blanket (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it blankets (Present)

vi täcker (Presens)

we blanket (Present)

ni täcker (Presens)

you blanket (Present)

de täcker (Presens)

they blanket (Present)

jag täcker (Presens)

I am blanketing (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are blanketing (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is blanketing (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are blanketing (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are blanketing (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are blanketing (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: inkrustera)

jag täcker (Presens)

I encrust (Present)

du täcker (Presens)

you encrust (Present)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it encrusts (Present)

vi täcker (Presens)

we encrust (Present)

ni täcker (Presens)

you encrust (Present)

de täcker (Presens)

they encrust (Present)

jag täcker (Presens)

I am encrusting (Present continuous)

du täcker (Presens)

you are encrusting (Present continuous)

han/hon/den/det täcker (Presens)

he/she/it is encrusting (Present continuous)

vi täcker (Presens)

we are encrusting (Present continuous)

ni täcker (Presens)

you are encrusting (Present continuous)

de täcker (Presens)

they are encrusting (Present continuous)

täcka [täckte|har täckt] {Vb.} (auch: blockera, helt och hållet glömma, förtränga, glömma)

täcke {Substantiv}

täcke {n} (auch: omslag, skydd, pärm, betäckning)

cover {Subst.}

Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.

It is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.

Jag har ingenting mer att tillägga, för detta täcker väldigt många frågor.

I have nothing further to add, because that covers a great many issues.

Artikel 100c i det nuvarande fördraget täcker inte upp alla frågor inom viseringspolitiken.

Not all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.

En paragraf i förslaget täcker just de problem som ledamoten har tagit upp.

One paragraph in the proposal covers precisely the problems raised by the honourable Member.

En gemensam marknadsordning som bara täcker 40 procent av produktionen förtjänar inte sitt namn.

A COM that only covers 40 % of production does not deserve the name.

täcke {n} (auch: klädsel, täckning)

covering {Subst.}

Som ett resultat av analysen kommer 20 km av ledningen på havsbotten att täckas över med ett halv meter tjockt täcke.

As a result of the analysis, the pipeline will be laid in the seabed with a covering of half a metre for about 20 km.

täcke {n} (auch: vidd, lager, skiva, tunn skiva)

sheet {Subst.}

täcke (av exempelvis snö) {n} (auch: täcke, hölje, skal, beläggning)

coat {Subst.}

täcke {n} (auch: hölje, skal, beläggning, kappa)

coat {Subst.}

täcke {n} (auch: vadderat täcke)

comforter {Subst.} [Amer.]

täcke {n} (auch: hölje, filt)

blanket {Subst.}

Detta täcker utrustning som till exempel filtar, tält, mobila kök och elgeneratorer.

That will cover items such as blankets, tents, mobile kitchens and electrical generators.

täcke {n} (auch: ansvar, slöja, mantel, ansvar för)

mantle {Subst.}

täcke {n} (auch: ejderduntäcke)

duvet {Subst.}
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "täcka":

Synonyme (Schwedisch) für "täcke":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "täcker" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag anser att titeln på betänkandet täcker just det vi verkligen fokuserar på.

I think that the title of the report just covers what we are really focusing on.

Men Bushs check täcker även militära trupper på plats och företagsinvesteringar.

But Bush’s cheque also covers the troops on the spot and investments for companies.

Det är en kompromiss som täcker ledamöternas samtliga rättigheter vid resor.

This is a compromise which covers all Members' entitlements with regard to travel.

Det är enklare, det är mer förutsägbart och det täcker ett bredare urval av produkter.

It is simpler, it is more predictable and covers a broader range of products.

Bioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.

Biotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.

Jag stöder detta dokument och håller med om att det täcker de mest akuta vårdproblemen.

I support this document and agree that it covers the most acute health-care problems.

Gapet som uppstår i EU:s budget täcker man genom att öka bruttonationalproduktsandelen.

The resulting gap in the EU budget is to be bridged by increasing the GNP share.

För det andra måste vi utöka vårt infrastrukturnät så att det täcker in alla områden.

Secondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas.

EU måste ta fram en plan som täcker relevanta områden samt finansieringskällor.

The EU has to provide a plan which will address relevant areas and sources of financing.

Som han vet täcker paketresedirektivet resan som en del av hela paketresan.

As he will know, the Package Travel Directive covers travel as part of the total package.

Jag anser således att Lambrinidisbetänkandet täcker dessa angelägenheter.

I therefore believe that the Lambrinidis report covers these concerns.

Termen ”terapeutisk kloning” täcker ett stort antal olika möjligheter.

The term ‘therapeutic cloning’ covers a wide range of different possibilities.

Denna import täcker under tiden ca 10 procent av detaljmarknaden för öl i Finland. Varför?

In the meantime, such imports account for some 10% of Finland' s beer retail market.

Ofta täcker dock inte dessa utjämningsbetalningar de verkliga kostnaderna för utdelningen.

But this compensation payment is often below the cost of distribution.

Skatteavtalen varierar i omfattning och täcker inte alla situationer.

The tax treaties vary considerably and do not address all eventualities.

Hans initiativbetänkande täcker alla huvudproblem och gör så på ett ganska enastående sätt.

His own-initiative report covers all the key problems and does so quite outstandingly.

Betänkandet täcker nästan allt, och innehåller på vissa ställen motsägelsefulla uppgifter.

The report covers almost everything and, in some places, contains contradictory information.

Vi täcker sjukvårdspersonalens behov av mobilitet och kommunikation

Meeting the mobility and communication challenge of healthcare professionals

Oljefläcken täcker nu över 43 000 kvadratkilometer, vilket är en yta större än Nederländerna.

The oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.

Garantifonden täcker garanterade lån till tredjeland och garantierna för dessa lån.

This guarantee fund covers guaranteed loans to third countries and guarantees for these loans.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: integritetsintrång, sträckfilm, snabbestimat, laddhybrid, fuktighetskräm

Ähnliche Wörter

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Englisch Wörterbuch.