bab.la Language World Cup 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Vote for your favourite language!

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "råvaror"

Meintest Du råvara?
 

"råvaror" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 303

råvaror {Substantiv}

råvaror {Pl} (auch: nyttigheter, dagligvaror)

Dessa fonder placerar inom områden som fastigheter, valuta och råvaror.

These funds invest in areas such as property, currencies and commodities.

Först och främst är det den globala konkurrensen när det gäller råvaror och basprodukter.

First of all there is global competition for the raw materials and commodities.

Två av dem - 19 och 20 - hänför sig till övergångsavtal för hur råvaror skall behandlas.

Two of them - Nos 19 and 20 - relate to transitional arrangements for the treatment of commodities.

Stigande priser på råvaror, energi och livsmedel mångdubblar också risken för de mest sårbara grupperna.

Rising prices of commodities, energy and food further multiply the risk for the most vulnerable groups.

Vi ser stora variationer i priserna på råvaror.

We are seeing huge fluctuations in the price of commodities.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Beispielsätze

Beispielsätze für "råvaror" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Dessa kedjor ser jordbrukarna som leverantörer av billiga råvaror och inget annat.

These concerns see farmers as nothing more than suppliers of cheap raw materials.

Produktansvar för råvaror stimulerar ett ansvarsfullt beteende hos lantbrukarna.

Product liability for primary products encourages farmers to act responsibly.

Hälsosamma råvaror från bondgården är grunden till högkvalitativa, säkra livsmedel.

Wholesome raw ingredients from the farm gate are the basis of good-quality safe food.

Det påverkar marknadsläget i sin helhet och tillgängligheten till råvaror.

This affects the overall market situation, and the availability of raw materials.

Det är uppenbart att EU i dag är nettoimportör av råvaror från jordbruket.

The evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.

Vi vet att världspriserna på råvaror från jordbruket fastställs i dollar.

We know that world prices for agricultural raw materials are fixed in dollars.

Vi måste inrikta oss på att säkerställa tillgången till råvaror för industrin i Europa.

We must focus sharply on securing the supply of raw materials to European industry.

Detta innebär att man exporterar kostnadseffektiva varor och vapen i utbyte mot råvaror.

This means exporting cost-effective goods and weapons in exchange for raw materials.

Vi måste inse att detta är en partner som EU är beroende av för leveranser av råvaror.

We should realise that this is a partner Europe depends on for supplies of raw materials.

Detta var att lägga till råvaror till de produkter som skulle omfattas av direktivet.

That was to add primary products to the products which would be subject to this directive.

Några av våra handelspartner konkurrerar med råvaror som vi inte har.

Some of our trading partners are competing with primary resources, which we do not have.

Dollarn sjunker och priserna på råvaror, även baslivsmedel, skjuter i höjden.

The dollar is sinking and prices of raw materials, including basic foodstuffs, are soaring.

Moldova importerar alla råvaror från utlandet och är mycket beroende av importen av energi.

Moldova imports all its raw materials from abroad and is very dependent on energy imports.

EU-diplomatin i allmänhet bör i högre grad betona frågor som är kopplade till råvaror.

Union diplomacy in general should devote more attention to issues related to raw materials.

Förbrukningen av nödtorftiga råvaror och energi måste sjunka rejält.

Other priorities are the repayment of high public debt and restructuring pension schemes.

På de uttagna arealerna får man bara odla förnybara vegetabiliska råvaror.

The set-aside areas may only be planted exclusively with raw materials that will grow again.

Man märker att de länder som är rikast på råvaror ofta har den fattigaste befolkningen.

It is amazing that often the countries richest in raw materials have the poorest population.

Förbrukningen av nödtorftiga råvaror och energi måste sjunka rejält.

The use of energy and scarce raw materials should be drastically reduced

En fri och rättvis tillgång till råvaror är viktig för EU:s ekonomi.

Free and fair access to raw materials is important for the EU economy.

Och inför vikten av att ha tillgång till råvaror, och särskilt olja?

Faced, too, with the importance of access to raw materials, and to oil in particular?
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: frigöra, speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag

Ähnliche Wörter

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Französisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.