Schwedisch-Englisch Übersetzung für "ogripbar"

SV ogripbar Englisch Übersetzung

ogripbar {Adj.}

SV ogripbar
play_circle_outline
{Adjektiv}

Vi ställer inte frågor om något ogripbart.
We're not asking anything that's intangible.
(Applåder) Jag tror att detta kan vara det perfekta exemplet på skpandet av ogripbart värde.
(Applause) Rory Sutherland: I'm not sure this isn't the most perfect example of intangible value creation.
En finansiell tjänst är, antingen det rör sig om ett sparinstrument som en pensions- eller aktiefond eller bara ett vanligt bankkonto, till sin natur eterisk och ogripbar.
A financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.