Schwedisch-Englisch Übersetzung für "ogripbar"

SV ogripbar Englisch Übersetzung

SV ogripbar
volume_up
{Adjektiv}

ogripbar
Vi ställer inte frågor om något ogripbart.
We're not asking anything that's intangible.
(Applåder) Jag tror att detta kan vara det perfekta exemplet på skpandet av ogripbart värde.
(Applause) Rory Sutherland: I'm not sure this isn't the most perfect example of intangible value creation.
En finansiell tjänst är, antingen det rör sig om ett sparinstrument som en pensions- eller aktiefond eller bara ett vanligt bankkonto, till sin natur eterisk och ogripbar.
A financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.