Schwedisch-Englisch Übersetzung für "motanklagelse"

SV motanklagelse Englisch Übersetzung

SV motanklagelse
volume_up
{Utrum}

motanklagelse
Kommissionen har mycket att stå till svars för i denna fråga, men min huvudsakliga vädjan i det här skedet är inte motanklagelser utan att man på nytt skall ompröva förslaget.
The Commission has a lot to answer for in this, but the main appeal that I make at this stage is not for recrimination but for the proposal to be reconsidered.
Vi förväntar oss också att kommissionen intar en mer beslutsam och krävande hållning gentemot medlemsstaterna för att slippa motanklagelser senare.
We also expect the Commission to adopt a more assertive and demanding attitude towards the Member States, to avoid recriminations later on.