Search for the most beautiful word
Sardinia
rehabilitative

VOTE NOW

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "menar"

 

"menar" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-37 von 4156

menar {Verb}

menar {Vb.}

means {Vb.}

Den måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.

It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.

Jag kan inte tänka mig att han menar att detta system fungerar som det skall.

I cannot believe he means this regime to be in place in the manner intended.

Jag är inte säker på vad den ärade ledamoten menar med ordet " mångfaldigande ".

I am not sure what the honourable Member means by the word 'proliferation '.

Kan han kanske redogöra lite mer i detalj för vad han menar och hur det har fungerat?

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Jag menar att man kan hitta en bra kompromiss via angivelsen på etiketten.

I think that it is possible to find a compromise by means of information on the label.

mena {Verb}

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: framkasta, påstå, hävda, väcka)

jag menar (Presens)

I suggest (Present)

du menar (Presens)

you suggest (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it suggests (Present)

vi menar (Presens)

we suggest (Present)

ni menar (Presens)

you suggest (Present)

de menar (Presens)

they suggest (Present)

jag menar (Presens)

I am suggesting (Present continuous)

du menar (Presens)

you are suggesting (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is suggesting (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are suggesting (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are suggesting (Present continuous)

de menar (Presens)

they are suggesting (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: begripa, förstå, fatta, tolka)

jag menar (Presens)

I understand (Present)

du menar (Presens)

you understand (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it understands (Present)

vi menar (Presens)

we understand (Present)

ni menar (Presens)

you understand (Present)

de menar (Presens)

they understand (Present)

jag menar (Presens)

I am understanding (Present continuous)

du menar (Presens)

you are understanding (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is understanding (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are understanding (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are understanding (Present continuous)

de menar (Presens)

they are understanding (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: betyder, innebära, vilja, ha för avsikt)

jag menar (Presens)

I mean (Present)

du menar (Presens)

you mean (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it means (Present)

vi menar (Presens)

we mean (Present)

ni menar (Presens)

you mean (Present)

de menar (Presens)

they mean (Present)

jag menar (Presens)

I am meaning (Present continuous)

du menar (Presens)

you are meaning (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is meaning (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are meaning (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are meaning (Present continuous)

de menar (Presens)

they are meaning (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: antyda, medföra, innebära, inbegripa)

jag menar (Presens)

I imply (Present)

du menar (Presens)

you imply (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it implies (Present)

vi menar (Presens)

we imply (Present)

ni menar (Presens)

you imply (Present)

de menar (Presens)

they imply (Present)

jag menar (Presens)

I am implying (Present continuous)

du menar (Presens)

you are implying (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is implying (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are implying (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are implying (Present continuous)

de menar (Presens)

they are implying (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: bedöma, anse)

jag menar (Presens)

I deem (Present)

du menar (Presens)

you deem (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it deems (Present)

vi menar (Presens)

we deem (Present)

ni menar (Presens)

you deem (Present)

de menar (Presens)

they deem (Present)

jag menar (Presens)

I am deeming (Present continuous)

du menar (Presens)

you are deeming (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is deeming (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are deeming (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are deeming (Present continuous)

de menar (Presens)

they are deeming (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: vänta sig, se fram emot, hoppas på)

jag menar (Presens)

I ween (Present)

du menar (Presens)

you ween (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it weens (Present)

vi menar (Presens)

we ween (Present)

ni menar (Presens)

you ween (Present)

de menar (Presens)

they ween (Present)

jag menar (Presens)

I am weening (Present continuous)

du menar (Presens)

you are weening (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is weening (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are weening (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are weening (Present continuous)

de menar (Presens)

they are weening (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: tycka, anse)

jag menar (Presens)

I opine (Present)

du menar (Presens)

you opine (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it opines (Present)

vi menar (Presens)

we opine (Present)

ni menar (Presens)

you opine (Present)

de menar (Presens)

they opine (Present)

jag menar (Presens)

I am opining (Present continuous)

du menar (Presens)

you are opining (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is opining (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are opining (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are opining (Present continuous)

de menar (Presens)

they are opining (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: planera, vilja, ha för avsikt, tänka)

jag menar (Presens)

I intend (Present)

du menar (Presens)

you intend (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it intends (Present)

vi menar (Presens)

we intend (Present)

ni menar (Presens)

you intend (Present)

de menar (Presens)

they intend (Present)

jag menar (Presens)

I am intending (Present continuous)

du menar (Presens)

you are intending (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is intending (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are intending (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are intending (Present continuous)

de menar (Presens)

they are intending (Present continuous)

mena [menade|har menat] (syfta på) {Vb.} (auch: nämna, alludera på, anspela på, åsyfta)

to allude to (refer to) {Vb.}

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: nå, hacka på, komma åt, syfta på)

to get at {Vb.}

men {Substantiv}

men {Subst.} (auch: invändning, aber)

but {Subst.}

I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.

The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.

Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.

But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.

Visserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.

New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.

Fint, men vi blev aldrig rådfrågade eller informerade om när något skulle göras.

Fine, but we were never consulted or asked whether it was the right thing to do.

Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.

DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.

men {n} (auch: skada, förlust, åverkan, förfång)

hurt {Subst.}

Det är inte brukligt eftersom jag är talman, men jag vill också ge uttryck för mitt fulla stöd.

Just the once will not hurt, since I am President, but I too would like to offer my full support.

"Det gjorde så ont och jag grät litet grann men någonting inuti mig ville göra det här trots vad han sa.

"It hurt so much, and I shed some tears, but something inside of me wanted to do this despite his words.

Vi är tacksamma att ingen skadades, enligt de rapporter som vi har fått, men jag är medveten om den oro som ledamoten har uttryckt.

We are thankful that no one was hurt, according to the reports we have received, but I am aware of the concerns that the honourable Member has expressed.

Men om de svarar, finns det en uppsjö av andra personer omkring som är oskyldiga och kanske blir skadade -- blir indirekta förluster som militären helst inte vill prata om.

But if they respond, there's a range of other people around, who are innocent people who might also get hurt -- be collateral damage that the military often doesn't want to talk about.

men {Konjunktion}

men {Konj.} (auch: än, bara, utan, utom)

but {Konj.}

men {Konj.} (auch: utom, det är bara det att, förutom)

only {Konj.}

Men jag ber er att verkligen precisera exakt vilka ändringar som är nödvändiga.

Only I really would ask you to say very specifically what changes are necessary.

Men även här i Europaparlamentet utgör kvinnorna bara 30 procent av ledamöterna.

However, even here, in the European Parliament, women make up only 30% of MEPs.

Åtgärderna i detta betänkande innebär ett steg - men bara ett - i rätt riktning.

The measures in this report are one step - but only one - in the right direction.

Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.

I agree entirely with your proposal. I only regret that it should come so late.

Men ett land kan bara bli medlem om det uppfyller alla kriterier för medlemskap:

But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:

men {Adverb}

men {Adv.} (auch: i alla fall, ändå, dock, emellertid)

yet (however, for all that, still) {Adv.}

Men just dessa stater är i dag inte tillräckligt förståndiga förefaller det mig.

Yet, these same States today are not, in my view, being particularly reasonable.

Men enhetligheten i växelkurspolitiken och räntesatserna kommer att hindra dem.

Yet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.

Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.

Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.

Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.

Surveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.

Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.

We have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.

men {Verb}

men {Vb.} (auch: jamen)

to why (expresses annoyance or surprise) {Vb.}

Varför har rådets säkerhetsbestämmelser offentliggjorts men inte kommissionens?

Why have the Council' s security rules been published and not the Commission' s?

Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.

But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.

Men ställ er då frågan varför politikerna, varför denna klass, nu är impopulära.

Well, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?

Varför har rådets säkerhetsbestämmelser offentliggjorts men inte kommissionens?

Why have the Council's security rules been published and not the Commission's?

Men varför bara ord, varför bara fromma önskningar, som general Morillon sade.

Why, as General Morillon said, are there, however, only words and pious wishes?
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "menar":

Synonyme (Schwedisch) für "mena":

Synonyme (Schwedisch) für "men":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "menar" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?

I mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?

Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.

I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.

Inom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.

The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.

När jag säger ” vi ” menar jag oss alla – kommissionen, parlamentet och rådet.

When I say ‘ we’, I mean all of us – the Commission, Parliament and the Council.

Och jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.

And I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.

CPN-rapporten menar att EU: s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.

The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.

Vi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.

We think it is wrong to talk about the Commission's liability as an institution.

Vi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.

We think it is wrong to talk about the Commission' s liability as an institution.

Menar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?

Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?

Jag menar att detta är ett mycket viktigt ögonblick och att vi är på rätt väg.

I believe that this is a very important moment and that we are on the right path.

CPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.

The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.

Jag menar att vi har möjliggjort ett bredare och mer fruktbart samarbete i dag.

Today, I believe that we have made broader and more fruitful cooperation possible.

Jag menar att vi måste insistera på att de skall kunna slaktas inom denna radie.

I believe we must insist on their being able to be slaughtered within that radius.

Jag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.

I think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.

Jag skrev förordningar åt USA, jag menar, jag skrev förordningar om oljespill.

I wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.

Jag menar, att förslaget kommer att få oöverskådliga skadeverkningar, om det antas.

I believe the proposal will have enormously harmful effects if it is adopted.

Vi måste ta itu med dem alla om vi menar allvar med en europeisk försvarsidentitet.

We have to address them all if we are serious about a European defence identity.

Och den här mannen, Terry Jones: Jag menar här är en kille som vill bränna Koranen.

And this man, Terry Jones: I mean here's a guy who wants to burn Korans, right?

Skeppsredarna menar att en svart låda inte har något med säkerheten att göra.

The ship owners do not think that a black box has anything to do with safety.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs, näs

Ähnliche Wörter

melon · membran · memoar · memorera · men · mena · menad · menade · menageri · menande · menar · menat · mened · ménestrel · menhir · menig · menigheten · mening · meningar · meningen · meningokock-

Mehr Übersetzungen im Polnisch-Deutsch Wörterbuch.