Zusammenfassung

menar {Verb}
means

mena {Verb}
to suggest · to understand · to mean · to imply · to deem · to intend · to opine · to ween · to get at · to allude to

men {Substantiv}
but · hurt

men {Konjunktion}
but · only

men {Adverb}
yet

men {Verb}
to why

Alle Details

Synonyme

menar: anser · avser

mena: anse · anspråk · antyda

men: skada · ändock

Definition

mena
ha som sin åsikt

Langeweile?

Probier unser Galgenmännchen-Spiel aus

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "menar"

 

"menar" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-37 von 4097

menar {Verb}

menar {Vb.}

means {Vb.}

Den måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.

It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.

Jag kan inte tänka mig att han menar att detta system fungerar som det skall.

I cannot believe he means this regime to be in place in the manner intended.

Jag är inte säker på vad den ärade ledamoten menar med ordet " mångfaldigande ".

I am not sure what the honourable Member means by the word 'proliferation '.

Kan han kanske redogöra lite mer i detalj för vad han menar och hur det har fungerat?

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Jag menar att man kan hitta en bra kompromiss via angivelsen på etiketten.

I think that it is possible to find a compromise by means of information on the label.

mena {Verb}

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: framkasta, påstå, hävda, väcka)

jag menar (Presens)

I suggest (Present)

du menar (Presens)

you suggest (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it suggests (Present)

vi menar (Presens)

we suggest (Present)

ni menar (Presens)

you suggest (Present)

de menar (Presens)

they suggest (Present)

jag menar (Presens)

I am suggesting (Present continuous)

du menar (Presens)

you are suggesting (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is suggesting (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are suggesting (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are suggesting (Present continuous)

de menar (Presens)

they are suggesting (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: begripa, förstå, fatta, tolka)

jag menar (Presens)

I understand (Present)

du menar (Presens)

you understand (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it understands (Present)

vi menar (Presens)

we understand (Present)

ni menar (Presens)

you understand (Present)

de menar (Presens)

they understand (Present)

jag menar (Presens)

I am understanding (Present continuous)

du menar (Presens)

you are understanding (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is understanding (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are understanding (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are understanding (Present continuous)

de menar (Presens)

they are understanding (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: betyder, innebära, vilja, ha för avsikt)

jag menar (Presens)

I mean (Present)

du menar (Presens)

you mean (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it means (Present)

vi menar (Presens)

we mean (Present)

ni menar (Presens)

you mean (Present)

de menar (Presens)

they mean (Present)

jag menar (Presens)

I am meaning (Present continuous)

du menar (Presens)

you are meaning (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is meaning (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are meaning (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are meaning (Present continuous)

de menar (Presens)

they are meaning (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: antyda, medföra, innebära, inbegripa)

jag menar (Presens)

I imply (Present)

du menar (Presens)

you imply (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it implies (Present)

vi menar (Presens)

we imply (Present)

ni menar (Presens)

you imply (Present)

de menar (Presens)

they imply (Present)

jag menar (Presens)

I am implying (Present continuous)

du menar (Presens)

you are implying (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is implying (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are implying (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are implying (Present continuous)

de menar (Presens)

they are implying (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: bedöma, anse)

jag menar (Presens)

I deem (Present)

du menar (Presens)

you deem (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it deems (Present)

vi menar (Presens)

we deem (Present)

ni menar (Presens)

you deem (Present)

de menar (Presens)

they deem (Present)

jag menar (Presens)

I am deeming (Present continuous)

du menar (Presens)

you are deeming (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is deeming (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are deeming (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are deeming (Present continuous)

de menar (Presens)

they are deeming (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: planera, vilja, ha för avsikt, tänka)

jag menar (Presens)

I intend (Present)

du menar (Presens)

you intend (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it intends (Present)

vi menar (Presens)

we intend (Present)

ni menar (Presens)

you intend (Present)

de menar (Presens)

they intend (Present)

jag menar (Presens)

I am intending (Present continuous)

du menar (Presens)

you are intending (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is intending (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are intending (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are intending (Present continuous)

de menar (Presens)

they are intending (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: tycka, anse)

jag menar (Presens)

I opine (Present)

du menar (Presens)

you opine (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it opines (Present)

vi menar (Presens)

we opine (Present)

ni menar (Presens)

you opine (Present)

de menar (Presens)

they opine (Present)

jag menar (Presens)

I am opining (Present continuous)

du menar (Presens)

you are opining (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is opining (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are opining (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are opining (Present continuous)

de menar (Presens)

they are opining (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: vänta sig, se fram emot, hoppas på)

jag menar (Presens)

I ween (Present)

du menar (Presens)

you ween (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it weens (Present)

vi menar (Presens)

we ween (Present)

ni menar (Presens)

you ween (Present)

de menar (Presens)

they ween (Present)

jag menar (Presens)

I am weening (Present continuous)

du menar (Presens)

you are weening (Present continuous)

han/hon/den/det menar (Presens)

he/she/it is weening (Present continuous)

vi menar (Presens)

we are weening (Present continuous)

ni menar (Presens)

you are weening (Present continuous)

de menar (Presens)

they are weening (Present continuous)

mena [menade|har menat] {Vb.} (auch: nå, hacka på, komma åt, syfta på)

to get at {Vb.}

mena [menade|har menat] (syfta på) {Vb.} (auch: nämna, alludera på, anspela på, åsyfta)

to allude to (refer to) {Vb.}

men {Substantiv}

men {n} (auch: invändning, aber)

but {Subst.}

I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.

The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.

Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.

But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.

Visserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.

New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.

Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.

DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.

Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.

But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.

men {n} (auch: skada, förlust, åverkan, förfång)

hurt {Subst.}

Vi är tacksamma att ingen skadades, enligt de rapporter som vi har fått, men jag är medveten om den oro som ledamoten har uttryckt.

We are thankful that no one was hurt, according to the reports we have received, but I am aware of the concerns that the honourable Member has expressed.

men {Konjunktion}

men {Konj.} (auch: än, bara, utan, utom)

but {Konj.}

men {Konj.} (auch: utom, det är bara det att, förutom)

only {Konj.}

Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.

I agree entirely with your proposal. I only regret that it should come so late.

Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...

I therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...

Men varför bara ord, varför bara fromma önskningar, som general Morillon sade.

Why, as General Morillon said, are there, however, only words and pious wishes?

Men det smärtar mig verkligen att det inte blir möjligt förrän bortåt år 2010.

However, it really breaks my heart that this is to be possible only up to 2010.

Men ett land kan bara bli medlem om det uppfyller alla kriterier för medlemskap:

But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:

men {Adverb}

men {Adv.} (auch: i alla fall, ändå, dock, emellertid)

yet (however, for all that, still) {Adv.}

Men enhetligheten i växelkurspolitiken och räntesatserna kommer att hindra dem.

Yet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.

Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.

Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.

Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.

Libya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.

Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.

Surveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.

Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.

We have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.

men {Verb}

men {Vb.} (auch: jamen)

to why (expresses annoyance or surprise) {Vb.}

Varför har rådets säkerhetsbestämmelser offentliggjorts men inte kommissionens?

Why have the Council' s security rules been published and not the Commission' s?

Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.

But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.

Men ställ er då frågan varför politikerna, varför denna klass, nu är impopulära.

Well, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?

Men varför bara ord, varför bara fromma önskningar, som general Morillon sade.

Why, as General Morillon said, are there, however, only words and pious wishes?

Visst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan " varför ".

It is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why '?
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "menar":

Synonyme (Schwedisch) für "mena":

Synonyme (Schwedisch) für "men":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "menar" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?

I mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?

Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.

I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.

Inom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.

The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.

När jag säger ” vi ” menar jag oss alla – kommissionen, parlamentet och rådet.

When I say ‘ we’, I mean all of us – the Commission, Parliament and the Council.

Och jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.

And I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.

Jag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.

I think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.

Jag menar att vi måste insistera på att de skall kunna slaktas inom denna radie.

I believe we must insist on their being able to be slaughtered within that radius.

Jag menar att vi har möjliggjort ett bredare och mer fruktbart samarbete i dag.

Today, I believe that we have made broader and more fruitful cooperation possible.

Vi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.

We think it is wrong to talk about the Commission' s liability as an institution.

CPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.

The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.

Menar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?

Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?

Jag skrev förordningar åt USA, jag menar, jag skrev förordningar om oljespill.

I wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.

Vi måste ta itu med dem alla om vi menar allvar med en europeisk försvarsidentitet.

We have to address them all if we are serious about a European defence identity.

Skeppsredarna menar att en svart låda inte har något med säkerheten att göra.

The ship owners do not think that a black box has anything to do with safety.

Jag menar att det är principiellt fel att ha sådana åtgärder i Europeiska unionen.

I think it is wrong in principle to have such measures in the European Union.

Om vi i EU menar allvar med att bekämpa narkotikahandeln måste vi införa påföljder.

Should we, for example, provide needles to drug users who live on the streets?

Kommissionen menar att man i de nya bestämmelser som föreslås hittat en bra balans.

The Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.

Kommissionen menar ändå inte att det är nödvändigt med kännbara konsekvenser.

In spite of all this, the Commission sees no need to take decisive remedial action.

Vi förstår emellertid vad ni menar och kommer att ha det i åtanke i framtiden.

However we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
 

Definition von mena auf Schwedisch

me`na {verb}[menade äv. mente, menat äv. ment, pres. menar]
Orled: men-ar
Subst.: menande (till 4), mening (till 3)
1ha som sin åsikt : vissa bedömare menar att regeringen måste avgå
Bet. nyans: ibl. äv. försäkra <vard.>: Är han inte lite dum? -- Jo, det vill jag mena!
Konstr.: mena ngt el. att+SATS
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. mena; av lågty. menen med samma bet.; av ovisst urspr.
2åsyfta (viss innebörd) ofta annan än den som direkt framgår : med demokrati menade hon fullständig frihet åt den enskilde; menar han allvar med sitt hot?; vad menas egentligen med lycka?
Bet. nyans: med hänsyftning på spec. person, föremål e.d.: jag menade inte dig
Konstr.: mena ngt (med ngt), mena ngn
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
3ha som syfte : jag menade inte att såra dig; han menar bara väl
Konstr.: mena att+INF, mena ADVL
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
4tveka att yttra sig: stå inte där och mena -- fram med vad du har på hjärtat!
Bet. nyans: allmännare tveka
Konstr.: mena
Hist.: sedan 1843
 

Definition von men auf Schwedisch

men´ konj.
1vilket dock motsägs eller inskränks av (att) allmänt invändande, inskränkande o.d.: fattig men hederlig; han gjorde ett ärligt försök men misslyckades; människan spår men Gud rår
Bet. nyanser:
a)med försvagad motsättning: han tjänar bra men så arbetar han också hårt
b)i substantivisk anv. invändning, svårighet: inga men nu -- du skall gå och lägga dig!
Idiom: efter många om och men: efter mycket krångel
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. män; av lågty. men, man 'men; endast'
2mot det pågående måste sägas som inledningsord med ett slags invändande el. avståndstagande funktion: jomen; men låt oss återgå till ämnet; men så du ser ut!; men Oskar då!
Bet. nyans: försvagat för att uttrycka överraskning m.m.: men så roligt -- stig på!
Hist.: sedan ca 1660
me´n {subst.}[menet, plur. men, best. plur. menen]
Orled: men-et
(varaktig) kroppslig skada : han fick men för livet av olyckan
Bet. nyans: allmännare nackdel: prishöjningarna är till men för affärerna
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. men 'ont; skada'; gemens. germ. ord, trol. med grundbet. 'ombyte (till det sämre)'
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Ähnliche Wörter

memoar · memoranda · memorera · memorial · men · mena · menad · menade · menageri · menande · menar · menat · mened · ménestrel · menhir · menig · menighet · menigheten · mening · meningar · meningen

Mehr Übersetzungen im Russisch-Deutsch Wörterbuch.